Modlitwa za beatyfikacje

Do prywatnego odmawiania za zezwoleniem władzy kościelnej, imprimatur 628/2015
Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki

Modlitwa o beatyfikacje ks. Antoniego Dujlovića


Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię proszę
o wyniesienie do chwały ołtarzy księdza Antoniego, +
który z miłości do Ciebie, nie szczędząc własnego życia,
spieszył z ofiarną posługą bliźnim będącym
w potrzebach * i tak ukazywał im Twoją miłość
i prowadził ich do Ciebie.
Spraw, abym za Jego wstawiennictwem dostąpił
łaski……., o którą Cię serdecznie proszę. Amen.


O łaskach otrzymanych przez pośrednictwo ks. Antoniego Dujlovića
prosimy powiadomić Kurię Diecezjalną w Legnicy.
59-220 Legnica ul. Jana Pawła II 1