Strona poświęcona Słudze Bożemu księdzu Antoniemu Dujlovićowi

Poznaj historię męczennika XX wieku, kandydata na ołtarze.

Informacje

Izba Pamięci Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića w parafii pw. NMP w Ocicach gromadzi związane po tym męczenniku pamiątki, w tym: dokumenty historyczne, stare fotografie, precjoza, sprzęt z czasów jego działalności, w związku z powyższym prosi się o:

 • Informację czy gdzieś w zasobach domowych osób, znajdują się: dokumenty, listy lub notatki dotyczące ks. Antoniego Dujlovića.
 • Informacje o posiadanych zdjęciach ks. A. Dujlovića, których nie ma w zakładce Foto Galeria.
 • Informacje o posiadaniu rzeczy materialnych, które należały do ks. Antoniego Dujlovića.

Wszelkie informacje na ten temat zgłaszać na Tel. 509 725 189 i 691 575 209

 1. Książka „Wierny do śmierci” Anto Orlovaca (o księdzu A. Dujloviću), w języku polskim, wydanie II, jest do nabycia w Izbie Pamięci w Ocicach, telefon 691 575 209 oraz tel. 75 736 10 41.
 2. Zwiedzanie Izby Pamięci poświęconej Słudze Bożemu ks. Antoniemu Dujloviciowi w parafii NMP w Ocicach nr 71 59-730 Nowogrodziec pow. Bolesławiec, w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00, w innych terminach umówić się.
  Kontakt do zwiedzania:
 • Antoni 691 575 209
 • Eugeniusz 75 736 10 41

4. Dziesiątego dnia każdego miesiąca o godz. 18.00 w parafii NMP w Ocicach jest sprawowana Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića wraz z prelekcją o życiu i męczeństwie tego kapłana.

Archiwa Kościelne

1. Banja Luka
Archiwum kościelne diecezji Banja Luka, gromadzi i przechowuje dokumenty dotyczące księdza Antoniego Dujlovića. Archiwum to, po II wojnie światowej było wielokrotnie przeszukiwane przez służby komunistyczne. Wiele dokumentów zostało przez te służby zabranych, między innymi dokumenty dotyczące księdza Dujlovića. Jedyny ślad, że takie dokumenty były, są zapisy w księgach podawczych. Obecnie w zasobach tego archiwum można odnaleźć około różnych 40 pism dotyczących Antoniego Dujlovića najpierw kleryka, a później księdza. Rodzaj dokumentacji archiwalnej to:

 • Pisma Kurii Biskupiej do księdza.
 • Odręczne pisma księdza do Biskupa.
 • Odpowiedzi Kurii Biskupiej na pisma księdza.
 • Pisma Kurii dotyczące osoby księdza kierowane do instytucji kościelnych i wojskowych.
 • Pisma z instytucji kościelnych i wojskowych dotyczących ks. Dujlovića kierowanych do Kurii Biskupiej.
 • W archiwum jest księga podawcza z tego okresu.
 • Są także duplikaty ksiąg metrykalnych z czasów duszpasterstwa księdza Antoniego.

2. Travnik
Archiwum Niższego Seminarium Duchownego w Trawniku, po II wojnie światowej praktycznie przestało istnieć. Część zasobów zostało przeniesionych do Wyższego Seminarium Duchownego w Sarajewie, część zabrały służby komunistyczne. W Archiwum tej placówki, zostały bardzo małe zasoby, które dziś należą do Katolickiego Szkolnego Centrum „Piotra Barbarića” – Gimnazjum w Travniku (Katolički školski center „Petar Barbarić” – Gimnazija Travnik). Dokumenty, które dotyczą ks. Dujlovića, to zaledwie kilka stron dzienników szkolnych z lat 1929-1933.

3. Sarajewo
W Sarajewie są dwa kościelne archiwa, jedno to Archiwum Kurii Biskupii diecezji Vrhbosna, drugie to Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego. W archiwum Kurialnym w księgach podawczych nie ma zapisów dotyczących księdza Dujlovića. Natomiast w Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego jest znaczący zasób dokumentacji, dotyczącej Antoniego Dujlovića, jako kleryka. Dokumentację można podzielić na:

 • Dokumenty z Archiwum Niższego Seminarium Duchownego w Trawniku, w tym korespondencja z parafią w Ivanjska, teczki protokołów prac uczniowskich, niektóre sprawozdania roczne, czy też dokumentacja sekcji Adoratorskiej św. Alojzego.
 • Korespondencja WSD z Kurią Biskupią w Banja Luce i parafią w Ivanjskiej.
 • Szkolne dzienniki ocen za lata 1935-1939 i sprawozdania za lata akademickie.
 • Informacje o święceniach i dokument Absolutorium Ks. Antoniego Dujlovića.

4. Legnica
Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej utworzone 1992 r. w swoich zasobach posiada dokumentacje dotyczącą ks. Dujlovića, którą można podzielić na:

 • Pisma pochodzące od osób prywatnych i parafii dotyczące ks. A. Dujlovića.
 • Korespondencja Kurii biskupiej z diecezją Banja Luka.
 • Pisma Kurii i dekrety biskupa dotyczące ks. A. Dujlovića.
 • Dokumentacja Komisji dochodzeniowej w procesie ks. A. Dujlovića.