Publikacje prasowe

Na przestrzeni 75 lat od męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića, ukazało się wiele publikacji prasowych w języku chorwackim i języku polskim. Publikacje te pokazują życie księdza Dujlovića, jego pracę duszpasterską oraz jego męczeństwo. Wiele z tych publikacji pokazuje warunki w jakich księdzu męczennikowi przyszło nieść posługę duszpasterską, pokazuje osobowość księdza i heroiczność jego cnót, także smutek i żal po tym kapłanie.

Niektóre publikacje o ks. Antonim Dujloviću:

 1. Josip Vrbanek Žrtva kreposti, Kalendar Srca Isusova i Marijna, Sarajevo 1944, s. 84.
 2. Anto Zec-Baškard Još dvie žyrtve na oltar vjere i domovine, Vrhbosna nr 4-5, Sarajewo 1944 r. s. 84-86.
 3. Euglen Beluhan Daj pare! Kako je poginuo hrvatski mučenik rimokatolički župnik u Gumjeri Anto Dujlović, Hrvatdki narod, 29.6.1944, nr 1070, s. 3.
 4. Prisutnik, Ivanijska, Mlada misa vlč. Ante Dujlovića, Katolički tjednik, nr 35, 27.08.1939 Sarajevo, s. 8.
 5. Anto Zec-Baškard, Mučenik za vjeru i svoj narod, Katolički tjednik, nr 13, Sarajewo 2003, s. 35.
 6. Glas Koncila nr 15 z dn. 27.07.1983 r. Mučenik mladenačkog dostojanstva, Sarajewo 1983, s. 18.
 7. Franciszek Kwaśniak, 60. Rocznica śmierci ks. Antoniego Dujlovića (cz. I), Niedziela nr 27 (514) Edycja legnicka z dn. 6.07.2003 r. s. IV.
 8. Franciszek Kwaśniak, 60. Rocznica śmierci ks. Antoniego Dujlovića (cz. II), Niedziela nr 28 (515) Edycja legnicka z dn. 13.07.2003 r. s. IV.
 9. Anna Guzik, Dobry pasterz, Niedziela nr 35/2003 Edycja legnicka.
 10. Ivica Božinović Život i mučeništvo Banjolučkog svećenika Ante Dujlovića (1914-1943) “Vjeran do smrti”, Vrhbosna nr 4/2004, Rok XV, Sarajevo, s.425-427.
 11. Władysław Bochnak, Wierny Bogu i ludziom, Niedziela nr 46/2005 Edycja legnicka.
 12. Jędrzej Rams, Bezgraniczna świętość, Gość Niedzielny nr 28 / 2014 Edycja legnicka, z dn. 19.07.2014 r. s. IV.
 13. Monika Łukaszów, Ku beatyfikacji ks. Antoniego Dujlovicia, Niedziela nr 51-52 (1111-1112) Edycja legnicka z dn 21-28.12.2014 r. s. III.
 14. Grażyna Myślińska, O kapłanie wiernym do śmierci, Gość Niedzielny nr 01/2016 Edycja ogólnopolska, z dn. 3.01.2016, s. 58-59.
 15. Anto Orlovac, Najsjanija zvjezda župe Ivanjska, Ivaštanski List nr 5, ljeto 2014, s.10-12.
 16. Waldemar Wesołowski, Droga ku beatyfikacji, Niedziela nr 18 (1130) Edycja legnicka z dn. 3.05.2015 r. s. I.
 17. Franciszek Kwaśniak, Waldemar Wesołowski Ukochał Boga, Kościół i ludzi Niedziela nr 32 (1144) Edycja legnicka z dn. 9.08.2015 r. s. I.
 18. Jędrzej Rams, Fama sanctitatis z Ocic, Gość Niedzielny nr 29/2014 Edycja legnicka, z dn. 20.07.2014 r. s. VII.
 19. Roman Tomczak, „Będą centrum pielgrzymkowym?” Gość Niedzielny nr 17/2015 Edycja legnicka, z dn. 26.04.2015 r. s. IV.
 20. Jędrzej Rams, „Gdzie ten krzyż?” Gość Niedzielny nr 28/2016, Edycja legnicka z dn. 10.07.2016, s. III.
 21. Franciszek Kwaśniak, Obchody 74. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića, Niedziela nr 33 (1249) Edycja Legnicka z dn. 13.08.2017 r.
 22. Jędrzej Rams, „Męczennik ciągle nieznany”, Gość Niedzielny nr 28/2020, Edycja legnicka z dn. 12.07.2020, s. VI.
 23. Waldemar Wesołowski, „Kuća ks. Ante Dujlovića”, Niedziela nr 21(1497), Edycja legnicka z dn. 22.05.2022 r. s. V.
 24. Jakub Zakrawacz, „Dla ks. Antoniego”, Gość Niedzielny nr 24/864, Edycja legnicka z dn. 19.06.2022, s. I.
 25. Waldemar Wesołowski, „Znalazł miejsce wśród swoich”, Niedziela nr 26 (1502), Edycja legnicka z dn. 26.06.2022 r. s. IV.