Opracowania

Postać księdza Antoniego Dujlovića – męczennika, który oddał swoje życie za wiarę, doczekała się wielu opracowań, w których można poznać jego życie i szczegóły męczeńskiej śmierci.

Publikacje piszące o ks. A. Dujloviću, które można polecić, to:

 1. Glasnik banjalučke biskupije, God. (XXVI), 1943 r. nr 4, s. 9-11.
 2. Glasnik banjalučke biskupije, God. II (XXIX), 1996 r. nr 7-12 i III (XXX), nr 1-12, s. 151-154.
 3. Anto Orlovac, Banjolučki Martirologij, Banja Luka – Zagreb 1999, s. 23-29.
 4. Anto Orlovac, Vjeran do smrti, Životi mučeništvo banjalučkog svećenika Ante Dulovića (1914-1943),Sarajevo 2004.
 5. Anto Orlovac, Učtjelica života – Prilozi iż povjesti Katoličke Cyrkve na podučju današnije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, s. 213-216.
 6. Anto Orlovac, Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Dujlovića (1914-1943), Legnica 2005 – I wydanie polskie.
 7. Anto Baković, Hrvatski Martirologij, XX. Stoljeća. 1. Svećenici-mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb 2007, s. 174-175.
 8. Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895-1946), Legnica 2008, s. 125-129.
 9. Anto Orlovac, Leksikon pokojnih svećenika banjolučke biskupije, Banja Luka 2011, s. 76-82.
 10. Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895-1946), Wydanie II Legnica 2013, s. 200-206.
 11. Franciszek Kwaśniak, Ksiądz Antoni Dujlović – Męczennik XX wieku- Historia, Świadectwa, Nadzieja, Legnica 2014.
 12. Anto Orlovac, Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Dujlovića (1914-1943), Legnica 2017 – II wydanie polskie.
 13. Anto Orlovac, Waldemar Maxymilian Nestor. Pravomučenik Banjolučke Biskupije. Banja Luka 2017.
 14. WSD Sarajewo, „Gorući Grm.” Periodyk poświęcony księdzu Dujlovicowi, Sarajewo, lipiec 2018.
 15. Adam Szymanowski, Żywa pamięć i kult prywatny Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića (1914-1943) w Ocicach. Wrocław 2020.
 16. Franciszek Kwaśniak, Słudzy Boży Diecezji Banja Luka, Antoni Dujlović, Krešimir Barišić, Juraj Gospodentić, Waldemar Nestor. Legnica 2020.
 17. Przemysław Koronkiewicz, Antoni Dujlović – kapłan i męczennik dwóch narodów, praca na zakończenie Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych, Legnica 2021.
 18. Adam Szymanowski, Dom pamięci ks. Antoniego Dujlovića (1914-1943) w Ocicach, Wrocław 2022.