Wizyta biskupa Franjo Komaricy 2024

Poświęcenie tablicy

25 maja 2024 r. J.E. Ks. Bp Franjo Komarica poświęcił tablicę pamiątkową dedykowaną siostrze Magdalenie Kraban ASC, umieszczoną na budynku Izby pamięci Sługi Bożego księdza Antoniego Dujolovića w Ocicach.  

Siostra Magdalena Karaban (1940-2023) Adoratorka Krwi Chrystusa była gorąca zwolenniczką i czcicielką Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića.     Ona zgromadziła wszystkie eksponaty muzealne. Z Jej inicjatywy powstał budynek Izby pamięci. Dlatego w pierwszą rocznicę śmierci na tym budynku została umieszczona, ufundowana przez przyjaciół tablica o następującej treści:

S. Magdalena Karaban ASC

1940-2024

Śp. Magdalena Karaban,  wielka czcicielka męczennika,

ks. Antoniego Dujlovicia,  była inicjatorką  budowy

tego domu, aby służył jako Izba pamięci o tym Kapłanie.

Z wielką troską i poświeceniem zabiegała o zachowanie

żywej i trwałej pamięci o życiu i męczeńskiej   śmierci

ks. Antoniego Dujlovicia.

Od wielu lat z gorliwością brała  udział w toczącym się

Jego procesie beatyfikacyjnym.

Z wielką determinacją gromadziła i opisywała pamiątki,

artefakty i dokumenty związane z Jego osobą.

Tu pozostawiła swoje serce i cząstkę swojego życia.

Polecamy s. Magdalenę Bożemu Miłosierdziu.

Ocice, 11.03.2024 r.

W uroczystym  poświęceniu  tablicy przez Ks. Bpa Franjo Komaricę, uczestniczyli: Ks. dr Jarosław Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, Ks. Andrzej Kulicki – Proboszcz parafii Narodzenia NMP w Ocicach, Ks. Roman Raczak – Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy, Ks. Stefan Dombaj – Rezydent w parafii Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śl. , Ks. Kamil Dąbal – Wikariusz  parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. Swoją obecnością zaszczyciły S. Ewa Kleps – Przełożona Prowincjonalna ASC z Wrocławia, S. Anna Mikołajewicz – Przełożona klasztoru ASC z Bolesławca oraz siostry ASC       Bogumiła Karaban i Wanda Kościk z Bolesławca. Na uroczystości nie zabrakło licznie zgromadzonych przyjaciół śp. Siostry Magdaleny, krewnych, Przewodniczącego Rady Gminy i przedstawicieli Urzędu Gminy Bolesławiec oraz znajomych.   

Po uroczystości poświęcenia tablicy w miejscowym kościele odbyła się koncelebrowana Msza Św. w intencji śp. S. Magdaleny pod przewodnictwem biskupa Franjo Komaricę. Przedstawiciele parafii przy powitaniu biskupa podkreślili że, wspólnota parafii w Ocicach jest duchowo związana ze Sługą Bożym Ks. Antonim Dujlovicem oraz, że z tej wspólnoty wywodziła się śp. siostra Magdalena Karaban. 

Po Mszy św. odbyło się radosne spotkanie uczestników uroczystości z biskupem Franjo Komaricą przybyłym z diecezji Banja Luka wraz ze swoim przyjacielem Vinko Laštro. Po posiłku nie zabrakło rozmów o księdzu Duloviću, polskiej emigracji do Bośni, sytuacji katolików w diecezji Banja Luka a także śpiewów po chorwacku i po polsku.  

Podczas tej wizyty Bpa Franjo Komaricy w Polsce, biskup odwiedził także, Bolesławiec, Krzyżową i Legnicę. Odprawił Mszę Św. odpustową w kościele Trójcy Św. w Krzyżowej oraz w bazylice Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja w Bolesławcu. Nawiedził miejsce cudu Eucharystycznego w parafii Św. Jacka w Legnicy, odwiedził parafię Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy. Spotkał się z Biskupem Legnickim Andrzejem Siemieniewskim   i biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Nie zabrakło spotkań biskupa w domach jego przyjaciół.  F.K.