Autor: Admin

 • Śladami Sługi Bożego – Artykuł w „Niedzieli Legnickiej”

  W dniach 29 luty – 3 marca delegacja z diecezji legnickiej, związana z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića, pod przewodnictwem ks. Romana Raczaka i ks. Stefana Dombaja, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Członkowie delegacji to osoby, które uczestniczyły bezpośrednio w komisjach procesowych Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića, bądź wspierały ten proces na różne…

 • Molitva za proglašenje blaženimVlč. Ante Dujlovića

  Privatna molitva uz dopuštenje crkvene vlasti. Molitva za proglašenje blaženimVlč. Ante Dujlovića Svemogući vječni Bože,ponizno Te molim uzdignina čast oltara svećenika Antu,koji je iz ljubavi prema Tebi,ne štedeći vlastiti život,gorljivo služio bližnjimau potrebama i tako im pokazivaoTvoju milost i vodio ih k Tebi.Učini da na njegov zagovordobijem milost ….. za kojuTe srdačno molim. Amen. O…

 • The Prayer for Beatification

  Almighty, everlasting God,I humbly ask You to raise to Your glory Your Servant – Priest Anthony,who loved You so deeply that he did not spare his life to serve people in need.He obediently responded to your heavenly calls at any cost.As priest he became the light of Your love to all .Through the intercession of…

 • Gebet um Seligsprechungdes Priesters Anto Dujlović

  Zum Privatgebrauch laut der kirchlichen Erlaubnis, Imprimatur 628/2015Bischof Zbigniew Kiernikowski – Liegnitzer Bischof Gebet um Seligsprechung des Priesters Anto Dujlović Allmächtiger ewiger Gott, ich bitte Dich demütig,lass den Priester Anto Dujlović zur Ehre der Altäre erhoben werden.Aus Liebe zu Dir schonte er sein eigenes Leben nicht,half mit seinem opfernden Dienst den Nächsten, die Hilfe brauchtenund…

 • Prière pour la béatificationdu p. Antoine Dujlovic

  A dire en prière privée, avec permission de l’autorité ecclésiastique, imprimatur 628/2015Mgr Zbigniew Kiernikowski – Evêque de Legnica Prière pour la béatification du p. Antoine Dujlovic Dieu Tout-Puissant, éternel, je Vous implore humblement d’élever père Antoineaux honneurs des autels, + celui qui par amour pour Vous, sans épargner sapropre vie, a servi sans relâche ses…

 • Modlitwa za beatyfikacje

  Do prywatnego odmawiania za zezwoleniem władzy kościelnej, imprimatur 628/2015Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki Modlitwa o beatyfikacje ks. Antoniego Dujlovića Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię proszęo wyniesienie do chwały ołtarzy księdza Antoniego, +który z miłości do Ciebie, nie szczędząc własnego życia,spieszył z ofiarną posługą bliźnim będącymw potrzebach * i tak ukazywał im Twoją miłośći prowadził…