Opracowania

 

Postać księdza Antoniego Dujlovića – męczennika, który oddał swoje życie za wiarę, doczekała się wielu opracowań, w których można poznać jego życie i szczegóły męczeńskiej śmierci.

 

Publikacje piszące o ks. A. Dujloviću, które można polecić, to:

  1. Glasnik banjalučke biskupije, God. (XXVI), 1943 r. nr 4, s. 9-11.
  2. Glasnik banjalučke biskupije, God. II (XXIX), 1996 r. nr 7-12 i III (XXX), nr 1-12, s. 151-154.
  3. Anto Orlovac, Banjolučki Martirologij, Banja Luka – Zagreb 1999, s. 23-29.
  4. Anto Orlovac, Vjeran do smrti, Životi mučeništvo banjalučkog svećenika Ante Dulovića (1914-1943),Sarajevo 2004.
  5. Anto Orlovac, Učtjelica života – Prilozi iż povjesti Katoličke Cyrkve na podučju današnije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, s. 213-216.
  6. Anto Orlovac, Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Dujlovića (1914-1943), Legnica 2005 – I wydanie polskie.
  7. Anto Baković, Hrvatski Martirologij, XX. Stoljeća. 1. Svećenici-mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb 2007, s. 174-175.
  8. Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895-1946), Legnica 2008, s. 125-129.
  9. Anto Orlovac, Leksikon pokojnih svećenika banjolučke biskupije, Banja Luka 2011, s. 76-82.
  10. Franciszek Kwaśniak, Anto Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895-1946), Wydanie II Legnica 2013, s. 200-206.
  11. Franciszek Kwaśniak, Ksiądz Antoni Dujlović – Męczennik XX wieku- Historia, Świadectwa, Nadzieja, Legnica 2014.
  12. Anto Orlovac, Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Dujlovića (1914-1943), Legnica 2017 – II wydanie polskie.