Aktualności

Droga procesowa ks. Antoniego Dujlovića i kalendarium zdarzeń

 

O wyniesieniu na ołtarze księdza Antoniego Dujlovića, jego byli parafianie mówili już bardzo dawno. O Jego duszpasterstwie i męczeńskiej śmierci pisano od już w 1943 r. i było tak przez mijane lata do dnia dzisiejszego. Te wszystkie zapisane słowa o księdzu męczenniku, stanowią dziś bardzo bogatą dokumentację przydatną na wszystkich etapach drogi procesowej. Postać księdza Antoniego, pozostała głęboko w sercu wszystkim, którym posługiwał i którzy poznali Go za jego życia. Po okrutnym zabójstwie niewinnego kapłana, ksiądz Antoni Dujlović jest czczony przez byłych parafian i ich potomków jako „Męczennik”.

 

Kilka zdań wprowadzających do kalendarium, pokazujących kim był ks. Antoni Dujlović.

 

Ks. Antoni Dujlović chorwacki kapłan był proboszczem w polskiej parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego. w Gumjerze w byłej Jugosławii obecnie Bośni i Hercegowina. Dnia 11.07.1943 r. ks. A. Dujlović został zamordowany za posługę duszpasterską w Gumjerze i w innych polskich parafiach. Od czasu jego śmierci minęło już ponad siedemdziesiąt lat, a dalej jest przez byłych jego parafian i ich potomków czczony jako męczennik za wiarę Chrystusową. W roku 1946 wierni tej parafii wyjechali do Polski i parafia przestała istnieć. Co roku w kościele Narodzenia NMP w Ocicach, w rocznicę w śmierci księdza męczennika jest odprawiana Msza św. w intencji wyniesienia księdza Antoniego Dujlovića do chwały ołtarzy.

 

W roku 2004 parafianie z Ocic wnieśli prośbę do biskupa, J.E. Ks. Bp dr Tadeusza Rybaka – Biskupa Legnickiego, którą podpisało 171 osób, w prośbie pisali:

 

My mieszkańcy byłej polskiej miejscowości Gumjera – Diecezja Banja Luka w Bośni, a dzisiaj mieszkańcy Diecezji Legnickiej, zwracamy się razem ze swoimi rodzinami do J.E. księdza Biskupa o poparcie naszej prośby o wyniesienie na ołtarze naszego ukochanego Proboszcza śp. Ks. Antoniego Dujlovicia. Ksiądz Antoni oddał swoje młode życie 11.07.1943 r. w Gumjerze, gdzie w okrutny sposób został zamordowaną za zdecydowaną obronę moralności i zasad wiary chrześcijańskiej.

 

Proces beatyfikacyjny o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego księdza Antoniego trwa już kilka lat. Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie, słowa księdza Antoniego Dujlovicia „dusz i owiec swoich nie opuszczę i chętnie dla nich ofiaruję młode moje życie”, wypowiedziane w odpowiedzi na wezwanie do opuszczenia bardzo niebezpiecznych terenów, w czasie gdy z tych stron inni kapłani wyjechali, słowa te są dla nas znakiem – wskazaniem, że ofiara życia złożona na ołtarzu w imię Jezusa Chrystusa jest ofiarą złożoną za nas, za naszych ojców i nasze matki, za siostry i naszych braci. Zaświadczamy swoimi podpisami o tym, że Sługa Boży ks. Antoni Dujlović, był bardzo gorliwym kapłanem i człowiekiem wielkiej wiary, a przez swoje pasterzowanie przyczynił się do wzrostu religijności w parafii Gumjera. Ks. Antoni był przyjacielem dzieci i młodzieży, zdecydowanie bronił zasad wiary i postaw moralnych swoich parafian, w czasie wojny swoja posługą obejmował osiem parafii. Sam żył bardzo skromnie.

 

Taka osobowość i postawa księdza katolickiego była niewygodna dla ludzi, którzy odeszli od Boga, dlatego dokonali na nim okrutnego morderstwa.

 

My – jego uczniowie, których uczył katechezy, którym udzielał Sakramentu chrztu świętego, od dnia tej tragicznej śmierci modlimy się za spokój Jego duszy. W parafii Narodzenia NMP w Ocicach, od prawie sześćdziesięciu lat jest Jego portret, są w Jego intencji zamawiane Msze św. Pamięć o Nim jest ciągle żywa, a historia Jego życia przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

 

Tym pismem chcemy zaświadczyć, że jesteśmy gotowi do złożenia świadectwa o jego życiu i męczeńskiej śmierci.

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, zwracamy się o poparcie swoim autorytetem naszej prośby do Biskupa Banja Luki o wyniesienie Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića na ołtarze, uważamy, że jest tego godzien.

 

Proboszcz parafii w Ocicach na piśmie wiernych wyraził swoja opinię:

 

Jako proboszcz parafii w Ocicach poświadczam, że za mojego poprzednika śp. ks. Edmunda Tkocza jak i mojego duszpasterzowania istnieje żywa pamięć o śp. ks. Antonim Dujloviću. Popieram starania parafian z Ocic.

 

Biskup Legnicki Tadeusz Rybak rozparzył otrzymaną prośbę podpisaną przez 171 osób z parafii i wystosował pismo do Biskupa Banja Luki, następującej treści:

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.

 

Z radością przyjąłem wiadomość, że wierni Diecezji Legnickiej, przybyli na teren naszej Diecezji z miejscowości Gumjera – Diecezja Banja Luka, obdarzają opinią świętości i żywą pamięcią sługę Bożego Ks. Antoniego Dujlovića.

 

W oparciu o opinię Księdza Jerzego Marczaka Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Ocicach, oraz zdaniu tychże wiernych, potwierdzam istnienie trwałej, prawdziwej i żywej opinii świętości Sługi Bożego Ks. Antoniego Dujlovića.

 

Wyrażam również nadzieję, że rozpoczęte przez Pasterzy Diecezji Banja Luka, postępowanie zmierzające do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovicia, znajdzie pomyślne zakończenie a Lud Boży Diecezji Banja Luka w Bośni i Hercegowinie oraz Kościoły partykularne Diecezji Legnickiej w jego osobie znajdą orędownika u Chrystusa Jedynego i Wiecznego Kapłana.

 

Z braterskim pozdrowieniem
x Tadeusz Rybak
Biskup Legnicki

 

Od czasu śmierci ks. Antoniego Dujlovića w publikacjach widoczny jest kult świętości i heroiczność Jego cnót. Oprócz słowa pisanego podejmowane są też inne przedsięwzięcia, które są świadectwem trwania wciąż żywej pamięci o kapłanie męczenniku i staraniu się o wyniesienie księdza Antoniego do chwały ołtarzy. Ważniejsze publikacje i zdarzenia odnotowano w poniższym Kalendarium.

 

K A L E N D A R I U M
Chronologiczny zapis publikacji i zdarzeń dotyczących księdza A. Dujlovića

 

1943

 • Nekrolog księdza Antoniego Dujlovića autorstwa ks. Alfreda Pichlera, późniejszego biskupa diecezji Bana Luka. Zamieszczony w Biuletynie (Glasnik banjalučke biskupije) (nr 4, s.9-10)

 

1944

 • Publikacja w Kalendarzu Serca Jezusowego i Maryjnego w Sarajewie „Ofiara cnoty” ks. Josipa Vrbanka o męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića (s.82-86).
 • Artykuł ks. Euglena Beluhana o życiu i śmierci ks. Antoniego Dujlovića, drukowany w dzienniku „Hrvatski narod” w Zagrzebiu (nr 1070, s.3).
 • W czasopiśmie Vrhbosna w Sarajewie (nr 4-5, s. 84-86), publikowane jest wspomnienie ks. Anto Zec-Baškarada o studiach Antoniego Dujlovića w Wyższym Seminarium Duchownym w Sarajewie.

 

1967

 • Na prośbę Michaliny Faltyn, parafianki z Ocic, Józef Staszkowian – tłumacz przysięgły, wykonał tłumaczenie z języka chorwackiego na język polski, publikację Josipa Vrbanka „Ofiara cnoty” drukowanego z 1944 r. o męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića.

 

1978

 • Bp Alfred Pichler – Biskup Banja Luki przyjeżdża do Polski, do mieszkańców byłej diecezji banjaluckiej, w Gościszowie udziela Sakramentu bierzmowania. Tam spotyka się z mieszkańcami i duchowieństwem, apeluje o zebranie świadectw męczeńskiej śmierci ks. Dujlovića.
 • Ks. Edmund Tkocz – Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Ocicach, spisuje świadectwa o księdzu Dujloviću, według jego informacji spisane świadectwa zostały przekazane do Kurii Biskupiej we Wrocławiu. Świadectw tych po długotrwałych poszukiwaniach przez stronę diecezji banjaluckiej jak i Franciszka Kwaśniaka nie udało się odnaleźć.

 

1983

 • W czasopiśmie Glas Koncila w Zagrzebiu (nr 15, s. 18) ukazał się (niepodpisany) artykuł o księdzu Dujloviću „Męczennik kapłańskiej godności”.

 

1993

 • W parafii pw. Narodzenia NMP w Ocicach podczas pięćdziesiątej rocznicy śmierci ks. Antoniego Dujlovića jest publikowany okolicznościowy tekst „50. Rocznica śmierci ks. Antoniego Dujlovića” autorstwa Franciszka Kwaśniaka.
 • W czasie Mszy św. w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci zostaje pobłogosławiony obraz poświęcony ks. Antoniemu Dujlovićowi autorstwa Artura Mendychowskiego z Przemyśla, obraz pobłogosławił ks. prałat Edward Bober – Dziekan z Bolesławca.

 

1996

 • W Biuletynie diecezji Banja Luka (Glasnik banjalučke biskupije) s. 139-175 zamieszczono obszerny artykuł Anto Orlovaca o polskich parafiach w Bośni, które po wyjeździe Polaków przestały istnieć, tam pisze też o życiu i męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića.

 

1999

 • Do Polski przyjeżdża delegacja z diecezji Banja Luka w osobach ks. dr Anto Orlovac – Wikariusz Generalny diecezji Banja Luka i ks. prał. Kazimierz Visaticki – Dziekan z Bosanskiej Gradiški w celu spisywania świadectw o księdzu Dulowiću. Delegacja spisując świadectwa odwiedziła: Ocice, Gościszów, Bolesławiec oraz Kurie Biskupie we Wrocławiu i Legnicy.

 

2003

 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka w dwóch numerach 27/514 i 28/515, ukazuje się artykuł autorstwa Franciszka Kwaśniaka „60. Rocznica śmierci ks. Antoniego Dujlovića”.
 • Piotr Burniak, ministrant ks. Antonirgo Dujlovića napisał Wspomnienie z Bośni- w 60-tą rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića.
 • W czasopiśmie Katolički tjednik (Sarajewo) (nr 13, s. 35) wydrukowano artykuł Anto Zec-Baškarada „Męczennik za wiarę i swój naród).
 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka nr 35/2003, ukazuje się artykuł Anny Guzik „Dobry pasterz” o księdzu Antonim Dujloviću.
 • Artysta malarz Agata Kubisiak – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, maluje na zamówienie Franciszka Kwaśnika obraz olejny Antoniego Dujlovića.

 

2004

 • W Banja Luce wydana została książka o życiu i śmierci ks. Antoniego Dujlovića „VJERAN DO SMRTI Život i mučeništvo banjolučkog svećenika Ante Dujovića (1914-1943)” - autorstwa Anto Orlovaca.
 • Byłych parafian z Gumiery, dziś mieszkających w Ocicach odwiedza Bp. Franjo Komarica – Biskup Banja Luki. Przywozi książkę o księdzu Dujloviciu w języku chorwackim do przetłumaczenia na język polski. Zwraca się też z prośbą do siostry Magdaleny Karaban ASC i Franciszka Kwaśniaka o podjęcie działań i wsparcie procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Dujlovića.
 • W Sarajewie wydano książkę Anto Orlovaca „Učiteljica života”(Nauczycielka życia)o parafii Gumjera i kapłanie męczenniku Antonim Dujloviću, s. 211-216.
 • W tygodniku Niedziela – edycja legnicka nr 42/2004 ukazuje się artykuł Franciszka Kwaśniaka „Biskup Banja Luki w Ocicach” o spotkaniu Biskupa Franjo Komaricy z byłymi mieszkańcami Gumiery i ich potomkami.
 • Spisano świadectwa o świadków życia i męczeńskiej śmierci księdza męczennika, Antoniego Dujlovića. Świadectwa złożyli: Józef Radziński, Władysław Flis, Ludwik Piróg, Władysław Piwowarska, Stefania Karaban, Biegacz Michalina, Maria Karaban, Aniela Majewska, Anna Karaban. Świadectwa spisali Franciszek Kwaśniak i Stefania Karaban.
 • Podkoniec 2004 r. mieszkańcy parafii Narodzenia NMP w Ocicach, parafianie i ich potomkowie z Gumjery złożyli świadectwo i wnieśli na piśmie, prośbę do Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka o wsparcie swoim autorytetem procesu o wyniesienie na ołtarze ks. Dujlovića. Podpis pod pismem z prośbą złożyło 171 osób. Prośbę poparł i załączył swoją opinię, ówczesny proboszcz parafii ks. Jerzy Marczak.

 

2005

 • Biskup Legnicki Tadeusz Rybak, w oparciu o opinię wiernych i proboszcza Jerzego Marczaka, potwierdza istnienie trwałej, prawdziwej i żywej opinii świętości Sługi Bożego księdza Dujlovića. Opinię tą przesyła do Biskupa Banja Luki Franjo Komaricy.
 • Staraniem Franciszka Kwaśniaka i dyrektora Biblioteki WSD w Legnicy ks. prof. dra hab. Bogusława Drożdża ukazuje się polskie tłumaczenie książki Anto Orlovaca „Wierny do śmierci. Życie i męczeńska śmierć księdza Antoniego Dujlovića (1914-1943)”. Tłumaczenie z chorwackiego na język polski wykonał Józef Staszkowian.
 • W kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Dujlovića, ksiądz prof. Bogusław Drożdż sprawuje w Ocicach w intencji wyniesienia na ołtarze księdza męczennika Eucharystię i głosi słowo o księdzu Antonim Dujloviću.
 • W tygodniku Niedziela – edycja legnicka nr 46/2005 ukazuje się artykuł Ks. Inf. Władysława Bochnaka zatytułowany „Wierny Bogu i ludziom” poświęcony ks. Antoniemu Dujlovićowi – męczennikowi naszych czasów.

 

2006

 • W Prynjavorze wychodzi książka „Rimokatolička župa sv. Ante Padovanskoga u Prinjavoru, nekoć i danas” Anto Orlovaca, w książce informacja o śmierci księdza Dujlovića s. 129-130.
 • Powstaje graficzny obraz (w ołówku) Antoniego Dujlovića, autorstwa Roberta Mosiołka, malarza z Legnicy.

 

2007

 • W tygodniku Gość Niedzielny edycja legnicka nr 4/70 ukazuje się artykuł „Podopieczni bł. Antoniego” autorstwa Romana Tomczyka.

 

2008

 • W Legnickich Studiach Teologiczno – Historycznych, Perspectiva, Rok VII 2008 Nr(13) s.344-358, ukazuje się publikacja „Sługa Boży ksiądz Antoni Dujlović” autorstwa Franciszka Kwaśniaka.
 • Biblioteka WSD w Legnicy im. Jana Pawła II wydaje książkę „Dzieje Polaków w Bośni” autorstwa Franciszka Kwaśniaka i Anto Orlovaca. W książce s. 125-129 zawarty jest opis zatytułowany „Ksiądz-męczennik Antoni Dujlović”.

 

2009

 • Ponowne starania w kancelarii Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu o odnalezienie przesłuchań świadków życia i męczeńskiej śmierci księdza Antoniego Dujlovića sporządzonych w 1978 r. przez ks. Edmunda Tkocza, proboszcza z Ocic. Pismo w tej sprawie wysłano do Kurii we Wrocławiu 1 kwietnia 1909 r. Dokumentów nie odnaleziono.

 

2010

 • Gromadzenie przez siostrę Magdalenę Karaban (ASC) pamiątek i rzeczy używanych przez księdza Dujlovića do planowanej izby pamięci.

 

2011

 • W Banja Luce wychodzi „Leksikon pokojnih svećenika banjolucke biskupije” Anto Orlovaca. Na stronie 76-83 publikowany jest życiorys zatytułowany, „Dujlović Anto (1914-1943)”.

 

2012

 • Rozpoczęcie wykonywania muzeum sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu z działem poświęconym księdzu Antoniemu Dujlovićowi.

 

2013

 • W siedemdziesiątą rocznicę śmierci ks. Antoniego Dujlovića w parafii Narodzenia NMP w Ocicach, sprawowana była uroczysta Msza św. w intencji księdza męczennika. W uroczystej Mszy uczestniczy delegacja Biskupa Banja Luki w osobach ks. prał. Adolf Višaticki i ks. Jerko Klinc. Delegatem Biskupa Legnickiego był ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, który przewodniczył Mszy św. i głosił Słowo Boże. Na zakończenie mszy odczytano list biskupa Franjo Komaricy skierowany do proboszcza parafii i byłych parafian Gumjery.
 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka Nr 34 (1034) ukazuje się artykuł „Delegacja diecezji Banja Luka w Ocicach”, autorstwa Franciszka Kwaśniaka. W artykule relacja z obchodów siedemdziesiątej rocznicy śmierci księdza Antoniego Dujlovića.
 • W Katolički Tjednik Nr 36 w Sarajewie ukazuje się informacja TABB/KT „Polacy odwiedzają dawną ojczyznę”. Jest to opis Mszy pod przewodnictwem biskupa Banja Luki Franjo Komaricy w Prynjavorze, w której biskup mówił o wyniesieniu na ołtarze ks. Antoniego Dujlovića.

 

2014

 • W Legnicy ukazuje się publikacja „Ksiądz Antoni Dujlović – Męczennik XX wieku, Historia, Świadectwa, Nadzieja”, autorstwa Franciszka Kwaśniaka.
 • Do Polski przyjeżdża biskup Banja Luki Franjo Komarica. Z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Antoniego Dujlovića w Ocicach odprawia Mszę św. razem z biskupem Markiem Mendykiem. Mszy przewodniczy bp Marek Mendyk. Homilię głosi bp Franjo Komarica.
 • W tygodniku Gość Niedzielny edycja legnicka Nr 28 rok 2014, artykuł Jędrzeja Ramsa o księdzu Dujloviću „Bezgraniczna świętość”.
 • W Tygodniku Niedziela edycja legnicka Nr 32 (1092), artykuł Franciszka Kwaśniaka „Gość z Banja Luki w Ocicach” opis obchodów setnej rocznicy urodzin ks. Dujlovića.
 • W tygodniku Gość Niedzielny edycja legnicka Nr 29 rok 2014, zamieszczono artykuł „Fama sanctitatis z Ocic”. Jest to wywiad o księdzu Dujoviću redaktora Jędrzeja Ramsa z biskupem Franjo Komaricą.
 • W Katolički Tjednik Nr 26 w Sarajewie ukazuje artykuł „Setna rocznica urodzin świadka wiary Antoniego Dujlovića” Tekst zamieścił TABB/KT diecezji Banja Luka.
 • W Ivaštanski List Rok V Nr 5 wydrukowano duży artykuł „Anto Dujlović – kapłan i męczennik (1914-1943) ostatniej wojny światowej”. Artykuł napisał Anto Orlovac. W tej samej gazecie wydrukowano komunikat i zaproszenie do udziału w setnej rocznicy urodzin ks. Dujlovića, syna parafii Ivanijska. Uroczystością 28.06.2014 przewodniczył Biskup Banja Luki Franjo Komarica. Komunikat podpisał proboszcz parafii O. Marko Kovačić. Podczas tej uroczystości w kościele wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Antoniemu Dujlovićowi.
 • Na prośbę Biskupa Banja Luki, Konferencja Episkopatu Bośni i Hercegowiny na swoich 61 obradach 16-17.07.2014, wydaje zgodę diecezji Banja Luka na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Dujlovića.
 • Biskup Banja Luki 8.09.2014 zwraca się do kard. Angelo Amato – Prefekta Kongregacji Dla Spraw Kanonizacyjnych o wydanie „nihil obstat” do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Dujlovića i trzech innych kapłanów, którzy zginęli za wiarę.
 • Pismem z dn. 30.10.2014 r. w imieniu byłych mieszkańców Gumjery, światków życia i męczeńskiej śmierci ks. Dujlovića, s. Magdalena Karaban, Franciszek Kwaśniak i ks. Andrzej Kulicki, zwrócili się z prośbą do Biskupa Banja Luki o wystąpienie diecezji banjaluckiej do Biskupa Legnickiego, by powołał „Zespół historyczny” w celu zgromadzenia rozproszonej dokumentacji o księdzu Dujloviću.
 • Biskup Banja Luki Franjo Komarica pismem Nr 834/14 z dnia 28.11.2014 zwrócił się do Biskupa Legnickiego z prośba o powołanie „Komisji dochodzeniowej” przed procesem beatyfikacyjnym. Zadaniem komisji ma być zebranie pod przysięgą zeznań świadków i potwierdzenie ich przez komisję.
 • Z inicjatywy biskupa Banja Luki 1.12.2014 r. w Legnickiej Kurii Biskupiej odbyło się spotkanie biskupa Franjo Komaricy z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Na spotkaniu biskup Komarica przedstawił sprawę rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Dujlovića i potrzebę powołania w diecezji legnickiej komisji do zebrania zeznań świadków życia i męczeńskiej śmierci ks. Dujlovića.
 • 9.12.2014 r. Kongregacja Dla Spraw Kanonizacyjnych pismem Prot. N. 3186-1/14 wydaje diecezji Banja Luka „nihil obstare” na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego dla ks. Dujlovicia i trzech innych męczenników za wiarę z banjaluckiej diecezji.
 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka nr 51-52 (1111-1112), ukazuje się artykuł Moniki Łukaszów zatytułowany „Ku beatyfikacji ks. Antoniego Dujlovića”.

 

2015

 • Biskup Banja Luki Franjo Komarica pismem Nr 133/15 z dn. 5.02.2015 r. udziela pełnomocnictwa księdzu dr Józefowi Lisowskiemu jako delegatowi biskupa do prowadzenia komisji dochodzeniowej, w tym sporządzania i weryfikacji dokumentów oraz przesłuchania żyjących świadków w sprawie męczeńskiej śmierci księdza Antoniego Dujlovića.
 • Biskup Zbigniew Kiernikowski dnia 24.02.2015 Dekretem Ldz. 307/2015, powołuje pod przewodnictwem ks. dra Józefa Lisowskiego – Kanclerza diecezji legnickiej, komisję do przeprowadzenia szczegółowego dowodu heroiczności cnót i męczeństwa ks. Antoniego Dujlovića.
 • 25.02.2015 r. następuje zaprzysiężenie członków komisji.
 • 20.03.2015 Komisja pod przewodnictwem Delegata Biskupa ks. dra Józefa Lisowskiego rozpoczyna pracę przy przesłuchaniu świadków i gromadzeniu dokumentacji procesowej.
 • W dniach 16-19.04.2015 przebywał w Polsce Biskup Franjo Komarica, podczas tego pobytu, 18.04.2015 w Ocicach odprawił Mszę św. w intencji Sługi Bożego Ks. Dujlovića.
 • Komisja powołana dekretem biskupa nr 307/2015 wystąpiła 24.04.2015 do Biskupa Legnickiego o udzielenie zgody na druk obrazka z modlitwą do prywatnego odmawiania o wyniesienie na ołtarze ks. Antoniego Dujlovića. Tekst modlitwy przygotował ks. prof. dr hab. Józef Swastek.
 • Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski udziela 30.04.2015 imprimatur na druk obrazków z modlitwą o beatyfikację ks. Dujlovića.
 • Staraniem komisji powołanej dekretem 307/2015, 21.05.2015 wydrukowała 4000 czarno-białych obrazków z życiorysem i modlitwą o beatyfikację księdza Dujlovića.
 • W tygodniku Gość Niedzielny edycja legnicka, Nr 17 z dn. 26.04.2015, ukazuje się artykuł Romana Tomczaka o księdzu Dujloviću „Będą centrum pielgrzymkowym”.
 • Staraniem komisji powołanej dekretem 307/215, 21.05.2015 wydrukowano następne kolejne 3000 kolorowych obrazków z życiorysem i modlitwą o beatyfikację księdza Dujlovića.
 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka, Nr 18 (1130) z dn. 03.05.2015 ks. Waldemar Wesołowski napisał artykuł „Droga ku beatyfikacji”.
 • 20.07.2015 komisja powołana przez Biskupa Legnickiego dekretem 307/2015, zakończyła dochodzenie diecezjalne w diecezji legnickiej. Komisja zapoznała się z dokumentami i publikacjami dotyczącymi sprawy. Sporządziła 70 dokumentów, przesłuchała 27 świadków. Całość sporządzonej dokumentacji przetłumaczono na język włoski. Dokumentacja z tłumaczeniami liczyła 1620 kart (stron).
 • Pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 27.07.2015, odbyła się sesja zamknięcia dochodzenia diecezjalnego w diecezji legnickiej. Komisja badająca heroiczność cnót i męczeńską śmierć ks. Antoniego Dujlovića przedstawiła Biskupowi Legnickiemu zgromadzoną dokumentację i jej tłumaczenie na język włoski.
 • Z przygotowaną dokumentacją procesową ks. Antoniego Dujlovića, przedstawiciele komisji udali się do Banja Luki i 30.7.2015 r. przekazali ją wraz z tłumaczeniem Biskupowi Banja Luki Franjo Komaricy.
 • Biskup Franjo Komarica w obecności polskich i chorwackich pielgrzymów 31.07.2015 r. odprawił Mszę św. w intencji Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića na odkrytych fundamentach zburzonego kościoła w Gumjerze, w którym ksiądz męczennik posługiwał jako proboszcz. Ostatnia Msza św. w tym miejscu była sprawowana 69 lat temu. Także w tym dniu, w miejscu byłego cmentarza, gdzie został pochowany ks. Dujlović postawiono duży dębowy krzyż, który poświęcił bp. Komarica.
 • W tygodniku Niedziela edycja legnicka, Nr 32 (1144) z dnia 9.08.2015, ukazał się artykuł o zakończeniu prac komisji powołanej przez Biskupa Legnickiego autorstwa ks. Waldemara Wesołowskiego i Franciszka Kwaśniaka „Ukochał Boga, Kościół i ludzi”.

 

2016

 • W tygodniku Gość Niedzielnym Nr 1 z dn. 3.01.2016 r. w wydaniu ogólnopolskim ukazał się artykuł „O kapłanie wiernym do śmierci” publicystki Grażyny Myślińskiej z Warszawy.
 • Komisja powołana dekretem biskupa 307/2015, zaprojektowała i wydrukowała 11.03.2016 r. plakat z informacją o rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića do rozwieszenia w parafiach.
 • Komisja powołana dekretem biskupa 307/2015, zamówiła obraz olejny ks. A. Dujlovića dla kościoła pw. Narodzenia NMP w Ocicach. Obraz wykonała malarka s. Felicyta Iwona Szewczyk z Wrocławia. Odsłonięcia obrazu dokonał Bp. Franjo Komarica – Biskup Banja Luki podczas Mszy św. 3.04.2016 r.
 • Dla kościoła w Ocicach pan. Paweł Karaban wykonał model kościoła w Gumjerze, w którym ksiądz Dujlović sprawował Msze święte i udzielał Sakramentów.
 • W Plus Radio Legnica – legnica.fm 06.04.2016 publikowane są wypowiedzi z zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obrazu: https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/10827-obraz-kaplana-meczennika-odslonieto-w-ocicach
 • W Tygodniku Niedziele ed. legnicka wyd. Internetowe 6.04.2016 ukazał się artykuł ks. Waldemara Wesołowskiego „Odsłonięcie obrazu kapłana – męczennika w Ocicach”: http://niedziela.pl/artykul/21629/Odsloniecie-obrazu-kaplana-%E2%80%93-meczennika
 • W tygodniku Gość Niedzielny, edycja legnicka, Nr 28/2016 z dn. 10.07.2016 opublikowano artykuł „Gdzie ten krzyż”, jest to zapis rozmowy redaktora Jędrzeja Ramsa z Franciszkiem Kwaśniakiem o dochodzeniu diecezjalnym w diecezji legnickiej w procesie ks. Dujlovića.
 • Staraniem komisji powołanej dekretem biskupa 307/2015, 1.07.2016 wydrukowano 2000 nowych foliowanych obrazków modlitwą o beatyfikację księdza Dujlovića.
 • Staraniem komisji powołanej dekretem biskupa 307/2015, 10.08.2016 wydrukowano w języku chorwackim 3700 obrazków z życiorysem i modlitwą o beatyfikację księdza Dujlovića. Obrazki przekazano diecezji Banja Luka.

 

2017

 • Biskup Franjo Komarica 19.01.2017 r. spotyka się z Prefektem Kongregacji Dla Spraw Kanonizacyjnych w sprawie możliwości rozdzielenia procesu ks. Antoniego Dujlovića od trzech pozostałych męczenników, na których otrzymano jedno pozwolenie (nihil obstare), ze względu na obiektywne trudności w gromadzeniu dokumentacji trzech pozostałych męczenników (ks. Waldemar Nestor, ks. Georgii Gospodentić, ks. Kasimir Barišić).
 • Spotkanie biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z biskupem Franko Komaricą. Biskup Komarica zwrócił się z prośbą (Prot. Nr 15/17 z dn. 21.01.2017) do Biskupa Legnickiego, by wyraził zgodę na przeniesienie procesu beatyfikacyjnego ks. Dujlovića z diecezji Banja Luka do diecezji legnickiej. Zgoda taka będzie podstawą do rozdzielenia procesu ks. Dujlovića od trzech pozostałych męczenników, pozwoli na szybsze zakończenie procesu Sługi Bożego Antoniego Dujlovića, którego dokumentacja procesowa jest bliska ukończeniu.
 • W tygodniku Niedziela ukazuje się artykuł Franciszeka Kwaśniaka „Obchody 74. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića”, Niedziela nr 33 (1249) Edycja Legnicka z dn. 13.08.2017.
 • Biskup Legnicki – Zbigniew Kiernikowski dekretem Ldz. 1407/2017 z dn. 25.08.2017 r. powołuje komisję biegłą w naukach historycznych. Przewodniczącym komisji zostaje mianowany Ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec. Zadaniem komisji jest zebranie i ocena pism własnych oraz innych pism ks. Antoniego Dujlovića i wszelkich dokumentów dotyczących sprawy w postępowaniu procesowym.
 • Biskup Legnicki – Zbigniew Kiernikowski pismem Ldz. 1408/2017 z dn. 25.08.2017 r. informuje Biskupa Banja Luki – Franjo Komaricę o powołaniu komisji historycznej w postępowaniu procesowym ks. Dujlovića.
 • W dniach 9 – 16 października 2017 r. Komisja historyczna wykonuje kwerendę w archiwach: Kurii Biskupiej w Banja Luce, Niższym Seminarium im. Piotra Barbarića w Travniku, Wyższym Seminarium Duchownym w Sarajewie, Kurii Biskupiej Archidiecezji w Sarajewie, Parafii Wniebowzięcia NMP w Ivanjskiej, Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Prnjavorze.
 • W tygodniku Gość Niedzielny publikowany jest wywiad Jędrzeja Ramsa z Franciszkiem Kwaśniakiem o postępowaniu procesowym ks. Dujlovića w artykule „Tam rośnie las”, Gość Niedzielny, Edycja Legnicka nr 45 rok XCIV z dn. 12.11.2017 r.
 • Komisja historyczna na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 30.12.2017 r. podjęła decyzję o utworzeniu strony Internetowej poświęconej księdzu Antoniemu Dujloviciowi.

 

2018

 • 7 lutego, uruchomiono stronę Internetową www.dujlovic.pl poświęconą księdzu Antoniemu Dujlovićowi.
 • W tygodniku Niedziela, ukazuje się artykuł autorstwa ks. Waldemara Wesołowskiego „Kandydat na ołtarze ma swoja stronę w Internecie”. Niedziela, Edycja legnicka, Nr 8 (1277), s. VII, 25.02.2018.
 • W maju Wyższe Seminarium Duchowne w Sarajewie publikuje nowy numer periodyku „Gorejący Krzak” poświęconemu ks. Antoniemu Dujlovićowi. (Gorući grm, Sarajewo 2018, Godina XII, broj 24). Publikacja dostępna na: http://www.vbs.ba/goruci-grm.
 • 12 czerwca Biskup Franjo Komarica w siedzibie Legnickiej Kurii Biskupiej spotyka się z Biskupem Legnickim Zbigniewem Kienikowskim. Hierarchowie omawiają zakres prac prowadzonych przez Diecezję Legnicką w procesie księdza Antoniego Dujlovića.
  • Także w tym dniu Biskup Franjo Komarica ze swoim sekretarzem ks. Zlatko Maićem w obecności Kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej. spotyka się z członkami Komisji historycznej, badającej dokumenty związane z księdzem Dujlovićem. Członkowie komisji zapoznali biskupa Franjo Komaricę z przebiegiem i zawansowaniem prac procesowych.
 • W dniach 13-16 czerwca Biskup Franjo Komarica odwiedza parafie w Ocicach, Gościszowie i Bolesławcu, gdzie w homiliach nawiązuje do 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Antoniego Dujlovića.
 • W tygodniku Niedziela, ukazuje się artykuł autorstwa Franciszka Kwaśniaka „Biskup Banja Luki z wizytą w Diecezji Legnickiej”. Niedziela, Edycja legnicka, Nr 26 (1295), s. VI, 1.VII.2018.
 • Komisja historyczna w dniach 10.07.2018 – 17.07.2018 r. po przewodnictwem dr Adam Szymanowski przeprowadziła kwerendę w archiwach w rządowych w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie oraz w archiwum Archidiecezji i Wyższym Seminarium Duchownym w Zagrzebiu w Chorwacji.
 • W Gumjerze 11 lipca 2018 r. na fundamentach byłego kościoła, Biskup Franjo Komarica w asyście kapłanów diecezji Banja Luka i wiernych odprawił Mszę św. w intencji księdza Antoniego Dujlovića w 75-tą rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

 

2019

 • 30.03.2019 Komisja historyczna podczas ósmego plenarnego posiedzenia zaakceptowała tekst opracowania, tj. końcowego dokumentu z wykonania zadania powierzonego jej dekretem 1407/2017 z dnia 25.08.2017 r. Dokument ten przekazano do przetłumaczenia na język włoski.
 • 26.06.2019 Odbyło się ostatnie dziewiąte plenarne spotkanie Komisji historycznej, na którym podpisano sporządzone i wydrukowane opracowanie. Oprawiono poszczególne tomy zebranej dokumentacji i przygotowano do przekazanie Biskupowi Legnickiemu.
 • 05.07.2019 Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zwołał sesję zamykającą pracę Komisji historycznej, podczas której ks. prof. Zdzisław Lec – Przewodniczący komisji złożył informację o przebiegu dwuletniej pracy komisji oraz przekazał sporządzone końcowe sprawozdanie, jego tłumaczenie na język włoski oraz zebraną dokumentację dotyczącą sprawy.
 • 05.07.2019 Biskup Legnicki pismem Idz. 306/SBL/2019 zwraca się do J.E. ks. Bpa Franjo Komaricy – Biskupa Banja Luki informując o zakończeniu pracy Komisji historycznej i w załączeniu przekazuje opracowaną „Relację komisji” wraz z dokumentacją oraz publikacjami zebranymi podczas pracy komisji.
 • 11.07.2019 odprawiono Mszę św. w miejscu byłego kościoła i modlitwa na cmentarzu w Gumjerze w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Dujlovića.
 • 21.07.2019 ukazał się artykuł ks. Waldemara Wesołowskiego „Diecezja Legnicka z pomocą w beatyfikacji”, publikowany w tygodniku Niedziela edycja legnicka.
 • 21.07.2019 wydrukowano artykuł Jędrzeja Ramsa „Pamięć przetrwała wśród Polaków” zamieszczony w tygodniku Gość Niedzielny edycja legnicka.
 • 30.07.2019 członkowie komisji historycznej przekazują J.E. ks. biskupowi Franjo Komaricy - Biskupowi Banja Luki dokumentację procesową sporządzoną przez komisję i przesłaną przez Biskupa Legnickiego.
 • 30.07.2019 artykuł „Nauczał przez 3 lata”. o ks. Antonim Dujloviću napisał Jan Kołcz z Banja Luki publikowany na stronie www.dujlovic.pl

 

2020

 • W czerwcu 2020 r. ukazały się dwie pozycje poświęcone Słudze Bożemu ks. Antoniemu Dujloviciowi. Pierwsza: „Żywa pamięć i kult prywatny Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića (1914-1943) w parafii Ocice”, autorstwa wrocławskiego historyka Adama Szymanowskiego. Druga: „Słudzy Boży Diecezji Banja Luka, Antoni Dujlović, Krešimir Barišić, Juraj Gospodentić, Waldemar Nestor” autorstwa Franciszka Kwaśniaka wydana przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy.
 • Dnia 11.07.2020 r. w 77. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića, na fundamentach kościoła parafialnego Podwyższenia Świętego Krzyża w byłej parafii Gumjera, w dekanacie Prnjavor została odprawiona Msza św. w intencji tego męczennika.

 

2021

 • Jak co roku 11 lipca 2021 r. w miejscu byłego kościoła parafialnego w Gumjerze, w dekanacie Prnjavor, w 78. rocznicę męczeństwa księdza Dujlovića sprawowano w jego intencji Mszę św.

 

2022

 • 1.02.2022 Rafał Przemysław Koronkiewicz na zakończenie Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy swoją pracę dyplomową poświęcił Słudze Bożemu Antoniemu Dujloviciowi. Tytuł pracy: „Antoni Dujlović – kapłan i męczennik dwóch narodów”.
 • Dnia 26.04.2022 Ks. Waldemar Wesołowski w audycji radiowej (Radio legnica.fm) opublikował wywiad z siostrą Magdaleną Karaban ASC, która opowiedziała o wybudowaniu budynku w Ocicach, do którego zostały przeniesione eksponaty z muzeum Sióstr Adoratorek w Bolesławcu poświęcone Słudze Bożemu ks. A. Dujlovićovi.
 • W dniu 12.06.2022 została odprawiona Msza św. w Ocicach intencji Sługi Bożego Ks. Antoniego Dujlovića. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył J.E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki wraz z J.E. Ks. Bpa Franjo Komaricą – Biskupem Banjaluckim. Po Mszy św. dokonano poświęcenia i otwarcia Izby Pamięci Sługi Bożego księdza Antoniego Dujlovića w Ocicach.
 • W czerwcu 2022 r. wydano książkę „Dom pamięci ks. Dujlovića w Ocicach” napisaną przez dr Adama Szymanowskiego, historyka z Wrocławia.
 • Dnia 11 lipca 2022 r. w 79 rocznicę śmierci kandydata na ołtarze na porośniętych gęstym lasem wzgórzach w Gumjerze, gdzie znajdowała się parafia katolickich emigrantów z Galicji i Bukowiny, odbyła się koncelebrowana Msza św. w intencji męczennika, Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića.
 • W tygodniku Niedziela, edycja legnicka, nr 30/24 VII 2022, 24.07.2022 ukazał się artykuł "Miejsce, które przyciąga" autorstwa ks. Waldemara Wesołowskiego, poświęcony Izbie pamięci księdza Dujlovića w Ocicach.

 

2023

 • W dniu 8.03.2023 odebrano z drukarni „Katalog Eksponatów Izby Pamięci Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića w Ocicach”, opracowany przez Franciszka Kwaśniak i s. Magdalenę Karaban.
 • Na stronach legnica.fm https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/48097-zmarla-s-magdalena-karaban-oredowniczka-pamieci-o-ks-antonim-dujloviciu dnia 11.03.2023 ukazała się informacja zatytułowana „Zmarła s. Magdalena Karaban. Orędowniczka pamięci o ks. Antonim Dujloviciu”.